AmazingAir filtert maar liefst 99,97% van het corona virus (SARS-CoV-2, COVID 19) uit de binnenlucht

We berichtten je al eerder over de relatie tussen vervuilde lucht en de verspreiding van virussen en wat je daar binnenshuis zelf aan kunt doen met behulp van de AmazingAir. Vandaag kondigen we met trots aan dat een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut heeft aangetoond dat de AmazingAir maar liefst 99,97% van het corona virus (SARS-CoV-2, COVID 19) uit de binnenlucht filtert!


Het risico van COVID-19 in binnenruimtes

Of het coronavirus wordt verspreid via aerogene transmissie - via zwevende infectieuze virusdeeltjes door de lucht - was al niet langer een vraag. Dit is een feit. Vooral in binnenruimtes waar veel mensen bijeen komen, kan uitgeademd virus in kleine druppeltjes, de zogenoemde aerosolen, enige tijd blijven hangen. Hierdoor neemt het risico op besmetting toe. De mate waarin dit gebeurt, hangt onder meer af van de grootte van de uitgeademde aerosoldeeltjes, het aantal deeltjes in een ruimte en de mate van ventilatie. Naast ventilatie speelt zuivering van de binnenlucht een vitale rol in de vermindering van de verspreiding van COVID-19 of andere luchtwegvirussen.

Hoe helpt de AmazingAir tegen de verspreiding van corona?

Je binnenlucht zuiveren van corona, AmazingAir doet het. Het UltraHEPA-filter in AmazingAir verwijdert 99,97% van het levende coronavirus uit de lucht. Uit eerder onafhankelijk onderzoek bleek al dat AmazingAir tot 100x kleinere virusdeeltjes en bacteriën uit de lucht verwijdert dan standaard HEPA-filters. Nieuwe testen tonen nu ook onomstotelijk aan dat AmazingAir heel specifiek aerosolen met COVID-19 uit de lucht filtert. AmazingAir is getest in een testkamer met levend verneveld SARS-CoV-2-virus en verwijderde dus 99,97% van alle coronavirusdeeltjes uit de lucht. Het onderzoek werd uitgevoerd door MRIGlobal, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk.

Wat betekent dit voor jou?


Door gebruik van AmazingAir in je binnenruimte kun je voor jezelf en anderen een coronavrije omgeving creëren. De kwaliteit van de binnenlucht wordt niet alleen door het potentieel aanwezige coronavirus bedreigd. De lucht in binnenruimtes bevat naast zuurstof tal van onzichtbare en helaas ook schadelijke stoffen. De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) geeft aan dat binnenlucht tot zelfs 100 keer meer vervuild kan zijn dan buitenlucht. Ze waarschuwt voor de verborgen risico's hiervan voor de gezondheid op de korte en lange termijn, zoals aandoeningen van de luchtwegen en het cardiovasculaire systeem. Investeren in een gezond binnenklimaat is dan ook belangrijker dan ooit.

Door de lucht in huis, op kantoor of op school te zuiveren draagt je AmazingAir bij aan gezondheidswinst. We hopen dan ook dat je tevreden bent met je AmazingAir en dat deze nieuwe testresultaten hieraan bijdragen. Het kan nooit kwaad om te weten dat de AmazingAir een extra oogje voor je in het zeil houdt. 

Meer lezen?